SAM

Samen in ontwikkeling
Erkende opleidingsschool 
Sinds 2022 zijn wij een erkende opleidingsschool voor aanstaande leraren van
Driestar Educatief. Dit betekent dat opleiding en praktijk dicht bij elkaar staan.
Binnen de school zijn opgeleide werkplekbegeleiders en (VELON-gecertificeerde)
schoolopleiders aanwezig die de aanstaande leerkrachten begeleiden in de
praktijk. We zijn een opleidingsschool voor alle aanstaande leerkrachten en zijn
gespecialiseerd in het begeleiden van SAM-studenten. Als opleidingsschool blijven
we ontwikkelen om goed op te leiden. 
Het gegeven dat we een opleidingsschool zijn, is goed voor aanstaande
leerkrachten, kinderen en de school. Waarom? 
Aanstaande leerkrachten: 
 zijn welkom om praktijkervaring op te doen; 
 krijgen de mogelijkheid om in verschillende groepen hun kennis in praktijk te


brengen; 
 bouwen een band op met de mentor en de kinderen; 
 worden begeleid door gecertificeerde begeleiders, die tijd en ruimte maken
voor hun ontwikkeling; 
 worden gezien als collega’s; 
 worden opgenomen in een open, eerlijk, enthousiast en betrokken team. 
De kinderen: 
 vinden het fijn dat de stagemeester of –juf een langere periode iedere week
in de klas is; 
 bouwen een band op met de stagemeester of –juf; 
 ‘voelen’ dat er ‘meer handen in de klas’ zijn; 
 ervaren dat de stagemeester of –juf dichter bij de praktijk staat; 
 merken dat de stagemeester of –juf het geleerde op de Pabo in hun klas toe
kan passen.  
Onze school: 
 kent een ontwikkelingsgerichte cultuur, waarbij het leren van en met elkaar
centraal staat; 
 heeft een goede aansluiting tussen opleiding en praktijk; 
 biedt eigen gecertificeerde begeleiders voor studenten en (startende)
leerkrachten; 
 besteedt veel aandacht aan opleiding en begeleiding; 

 realiseert het ontwikkelplan door oefening en ontwikkeling in de dagelijkse
praktijk; 
 neemt (aanstaande) leerkrachten en collega’s op in het team; 
 neemt de verantwoordelijkheid tot het opleiden van een nieuwe generatie
christelijke leerkrachten. 
 
Vragen over stage? 
Vraag naar Linda Janse