Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Ontwikkelingsgericht onderwijs 

Het totale kind 

 

Thema’s 

Sociaal leren 

Ontwikkeling binnen de zone van naaste ontwikkeling 

Eigenaarschap 

De kinderen leren medeverantwoordelijk te zijn voor de uitwerking van thema’s. Zij nemen eigen initiatieven en reflecteren op hun eigen leerproces. 

Uitgaan van verschillen 

Kinderen hebben hun persoonlijke aanleg, levenservaring en opgedane kennis. In een rijke en thematische leeromgeving kunnen alle kinderen participeren. Verschillen tussen kinderen mogen er zijn en worden juist benut.