Partners

Partners in onderwijs.
Wij werken samen met anderen, om zo optimaal onderwijs te kunnen bieden. Allereerst hebben we een leerlingenraad. Iedere bovenbouwgroep is hierin vertegenwoordigd door een leerling. Deze leerlingen brengen ideeën in en denken mee in belangrijke projecten, zoals de vernieuwing van het schoolplein. Alle andere leerlingen kunnen ideeën aangeven aan hen middels de ideëenbussen.
In het ouderpanel zitten vertegenwoordigers van alle groepen, middels de groepsouders. Zij kaarten onderwerpen aan waar ouders tegenaan lopen en wij betrekken hen bij plannen. Zo ontstaat er een fijne en open samenwerking.
De Activiteit is de organisatie die ons helpt in onze ontwikkelingen voor wat betreft OGO. Zij verzorgen regelmatig nascholingsmomenten. Ook gebruiken we veel literatuur, door hen uitgegeven.
Opleidingsinstituten. Voor het opleiden van de nieuwe generatie onderwijsassistenten en leerkrachten stellen wij ons open voor studenten. We werken nauw samen met Driestar Hogeschool en het Hoornbeeck college. Af en toe hebben we studenten vanuit andere scholen. We zijn een erkende opleidingsschool. Hierover leest u meer onder ‘SAM’.
Verder zijn er nog veel externe partners, te lezen in onze schoolgids.

In de video hieronder zijn ouders van het ouderpanel in gesprek over onze school. Zij bespreken onderwerpen als; identiteit, OGO, zorg, het pedagogisch klimaat en het team.