Privacy

Op de scholen van Karakter, waar de Schakel ook onderdeel vanuit maakt, wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De scholen hebben leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de scholen. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling. 

Er wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren.  Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft. 

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem ParnasSys en de leerlingvolgsysteem Horeb. De programma’s zijn beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van de school. In het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid van de vereniging worden er ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens gedeeld op bestuursniveau. 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de leerkracht van de leerling, of met de directeur. 

In het privacyregelement van Karakter is beschreven hoe op scholen wordt omgegaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Klik hier voor het regelement.  

Voor elke leerling wordt bij aanmelding op de Schakel toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal. De toestemming kan op elk moment ingetrokken worden.  

Er is externe functionaris voor gegevensbescherming voor de vereniging aangesteld. De heer Bart Dasselaar is telefonisch bereikbaar op nummer 06-82 64 85 30 of via onderstaand e-mailadres; b.dasselaar@groenendijk.nl

Mocht er toch een (mogelijk) datalek zich voordoen kan dit gemeld worden via meldpunt@smdbbleskensgraaf.nl. Bij de verder afhandeling wordt het protocol informatiebeveiligingsincidenten en datalekken gevolgd.