Jaarplan

Eén keer in de vier jaar stellen wij een schoolplan op. Dit is een beleidsplan met een looptijd van vier
jaar. Het afgelopen schooljaar hebben we een nieuw schoolplan opgesteld met als titel ‘Groeien naar
goud’. Enkele punten waar we in het schooljaar 2023-2024 aandacht aan willen geven

  • Ontwikkelen in OGO
  • Aandacht geven aan ons thema ‘Respect, laat het horen en zien’
  • Oriënteren op burgerschap
  • HB-beleid implementeren
  • Leren van en met elkaar
  • Eigenaarschap bij leerlingen vergroten
  • Digitale leerlijn opstellen
  • Driehoeksgesprekken vormgeven